Mazda uwzględniona w indeksach rozwoju Dow Jones

Mazda Motor Corporation już po raz drugi została zakwalifikowana do rankingu DJSI Word Index oraz DJSI Asia Pacific Index.

Dow Jones Sustainability Index – co to jest?

Dow Jones Sustainability Index jest to indeks przedsiębiorstw, które uwzględniają w swojej polityce cele społeczne oraz ekologiczne. Indeks powstał przy współpracy Dow Jones Indexes, STOXX Limited i SAM Group.

Mazda została wybrana na podstawie kwestionariusza ankiety i kompleksowego przeglądu raportu zrównoważonego rozwoju firmy, raportu rocznego i oficjalnej strony internetowej, które wysoko oceniły inicjatywy Mazdy w zakresie CSR. Mazda była jedną z 34 japońskich firm wybranych spośród około 2500 dużych korporacji, które zostały ocenione pod kątem włączenia do indeksu DJSI World Index w roku 2018. Ponadto, Mazda zdobyła również srebrną nagrodę w 2018 RobecoSAM Sustainability Awards jako wybitna firma w branży motoryzacyjnej.

Warto podkreślić, że Mazda była nominowana do nagrody RobecoSAM 2017 w dziedzinie zrównoważonego rozwoju jako firma, która odnotowała największą poprawę w swojej branży.

Mazda nadal będzie starała się przykładać najwyższą wagę do kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) we wszystkich swoich działaniach, uczestnicząc w budowaniu społeczeństwa funkcjonującego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Głównym celem marki jest również zapewnienie przyjemność z jazdy, a także życiową satysfakcję wszystkim klientom, którzy użytkują samochody Mazdy.